รายวิชาที่มีอยู่

การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ

การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ

Course

หลักการบัญชีเบื้องต้น

หลักการบัญชีเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1(3200-0001) จุ...
Course

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Course

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Course

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอ...
Course

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

Course

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1.      ...
Course

มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้1. เข้าใจ หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้าแล...
Course

วิเคราะห์รายงานทางการเงิน

วิเคราะห์รายงานทางการเงิน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเ...
Course

วิเคราะห์รายงานทางการเงิน

วิเคราะห์รายงานทางการเงิน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเ...
Course

วิเคราะห์รายงานทางการเงิน

วิเคราะห์รายงานทางการเงิน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเ...
Course

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1

ปฏิบัติเกี่ยวกับกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทรอักษรจีน การอ่านออกเสีย...
Course

การพูดในงานอาชีพ

การพูดในงานอาชีพ

Course

2200-1008 กฎหมายพาณิขย์

2200-1008 กฎหมายพาณิขย์

กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือข้อบังคับที่ถูกตั้งขึ้นโดยรัฐหรือผ็ม...
Course

English for Communication

English for Communication

English for communication.
Course

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Course

การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

คำอธิบายรายวิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ(3201-2105)อัตราส่วน ทฤ...
Course

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม รหัสวิชา 3204-2103

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม รหัสวิชา 3204-2103

Course

การบัญชีชั้นกลาง2

การบัญชีชั้นกลาง2

คำอธิบายรายวิชา        ศึกษาและปฏิบัติเกี่...
Course

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

Course

3907-2004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย

3907-2004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย

ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในเครื่องแม่ข่าย ระบบปฏิบัติการเครือข่าย&n...
Course

3204-2001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟ์แวร์

3204-2001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟ์แวร์

ศึกษาหลักการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา การเลือกใช้อุปก...
Course

วิชาเครื่องกลไฟฟ้า1

วิชาเครื่องกลไฟฟ้า1

เครื่องกลไฟฟ้า 1 เป็นเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงประเภทต่างๆเช่นมอเตอร์ไฟ...
Course

2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 6 บท ประกอบด้วย การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือ...
Course

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

Course

ระบบควบคุมในงานอุตสาหรรม

ระบบควบคุมในงานอุตสาหรรม

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้า...
Course

ระบบโทรคมนาคม

ระบบโทรคมนาคม

จุดประสงค์รายวิชา        &nbs...
Course

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น ชนิดของงานวิ...
Course

สารสนเทศการสื่อสาร

สารสนเทศการสื่อสาร

วัตถุประสงค์รายวิชา   1.เพื่อให้รักศึกษาสามารถเข้าใจถึงกา...
Course

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

คำอธิบายรายวิชา        &nbs...
Course

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติหลักการของเครื่องท...
Course

เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์

เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์รายวิชา     1. เข้าใจการสร้างภาพ...
Course

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 2204-2005

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 2204-2005

1.หลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ...
Course

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

Course

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้1. เข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรก...
Course

ภาษาอังกฤษ 2

ภาษาอังกฤษ 2

หลักการใช้ There is กับ There are ในประโยคบอกเล่าถ้าพูดถึงเอกพจน์หร...
Course

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา...
Course

เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรั...
Course

ภาษาไทย 1

ภาษาไทย 1

รายวิชา ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี...
Course

การจัดการค้าปลีกสมัยใหม่

การจัดการค้าปลีกสมัยใหม่

การวางกลยุทธ์ OMni-channel
Course

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

ศึกษาและปฏิบัติวิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้...
Course

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานนิวเมติกส์แล...
Course

กระบวนการจัดทำบัญชี

กระบวนการจัดทำบัญชี

คำอธิบายรายวิชา            ศึกษา...
Course

หลักการดูแลผู้สูงอายุ

หลักการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หรืออาจเรียกว่า คนแก่ คนชรา ผู้สูงวัย หรือราษฎรอาวุโส (O...
Course

การบัญชีต้นทุน2

การบัญชีต้นทุน2

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนระบบออนไลน์
Course

วิชา มาตราฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น

วิชา มาตราฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น

ประมวลการสอนรายวิชา  (Course syllabus) รหัสวิชา ...
Course

การพูดในงานอาชีพ

การพูดในงานอาชีพ

อยู่ในช่วงดำเนินการ
Course

3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

บทเรียนวิชา  “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย”  รหัสวิชา 320...
Course